Puszedly Pusztítók

Raktárkészlet

A város romjai közt több épület is épen maradt. Ezek egy része ős régi.
A főnök Pistája kíséretében elindult a csapat felderíteni ezeket a helyeket.

Comments

tormasi_istvan tormasi_istvan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.