Puszedly Pusztítók

Kirobbanó balsiker

Kis csapatunk egyre mélyebbre ásta magát az utolsó (egyben legmélyebbnek bizonyuló) épületben. Minden lépésüket ellenségek kísérték, és Dante magára hagyott zsoldosainak holt testei.
Előre haladásukat a megszokott eszközök segítségével viszonylag zökkenőmentesen sikerült elérni. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy az ettől eltérő módszerek könnyen csődöt mondanak. (Pl az instabil mini reaktor.) Amely ugyan kiüt néhány szintet, de a csapatot is.

Comments

tormasi_istvan tormasi_istvan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.