Puszedly Pusztítók

Meet the Doc

Lenyomtuk a 8 plazmást, Danit elszállították, a tornyot alá aknázták, szétlőttek minket 2x, és találkoztunk M.A.R.C.U.S. 4-el.
Mozgalmas nap volt.

Comments

tormasi_istvan wicthor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.