Puszedly Pusztítók

A város lángokban

Kis csapatunk sikeresen felszabadította Simont, majd az imperializmus foságából a várost is.

Comments

tormasi_istvan tormasi_istvan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.