Puszedly Pusztítók

Kirobbanó balsiker

Kis csapatunk egyre mélyebbre ásta magát az utolsó (egyben legmélyebbnek bizonyuló) épületben. Minden lépésüket ellenségek kísérték, és Dante magára hagyott zsoldosainak holt testei.
Előre haladásukat a megszokott eszközök segítségével viszonylag zökkenőmentesen sikerült elérni. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy az ettől eltérő módszerek könnyen csődöt mondanak. (Pl az instabil mini reaktor.) Amely ugyan kiüt néhány szintet, de a csapatot is.

View
Szociális interakciók

Simon közepesen jól beférkőzött a konkurens bandába, és majdnem rávette őket, hogy működjenek együtt.
Minden esetre a csoport vezetője különös érdeklődést mutatott Typhoon és Vertigo iránt. Dante kis huzavona után meggyőzte őket, hogy érdemes vele tartani az utolsó rom mélyére.
Az első kanyar után két harcosunknak sikerült is lemészárolni egy csapat lesben álló Eldar-t, és új szövetségest… és Pistát.. és Simonnak sikerült időben elszaladni… és vajon mi lesz Dante-val?

View
Raktárkészlet

A város romjai közt több épület is épen maradt. Ezek egy része ős régi.
A főnök Pistája kíséretében elindult a csapat felderíteni ezeket a helyeket.

View
A város lángokban

Kis csapatunk sikeresen felszabadította Simont, majd az imperializmus foságából a várost is.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View
Meet the Doc

Lenyomtuk a 8 plazmást, Danit elszállították, a tornyot alá aknázták, szétlőttek minket 2x, és találkoztunk M.A.R.C.U.S. 4-el.
Mozgalmas nap volt.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.